Балетска школа Димитрије Парлић

У Средњу балетску школу Димитрије Парлић кандидати се уписују према редоследу који се утврђује на основу:

 1. успеха на пријемном испиту,
 2. успеха у претходном школовању, и то:
  • општег успеха из последња три завршена разреда основне школе;
  • општег успеха у основној балетској школи.

Пријемни испит за упис у Средњу балетску школу полаже се пре полагања завршног испита.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже с бројем два (укупан број бодова заокружује се на две децимале). На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда основне балетске школе и помноже с бројем два (укупан број бодова заокружује се на две децимале). На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Изузетно, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

 1. успеха у претходном школовању, и то:
  • општег успеха из последња три завршена разреда основне школе;
  • успеха на испиту за ниво основне балетске школе.
 2. успеха на пријемном испиту.

Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра састоји се из три дела, и то:

 • класични балет – 10 бодова,
 • историјске игре – 10 бодова,
 • солфеђо – 10 бодова

Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра састоји се из три дела:

 • народна игра – 10 бодова,
 • традиционално певање – 10 бодова,
 • солфеђо – 10 бодова.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита.

Пријемни испити

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње балетске школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну балетску школу и кандидати који немају основну балетску школу, уколико претходно положе испит за проверу нивоа знања основног балетског образовања.

Упис у балетску школу на одсек класичан балет

За упис у балетску школу на одсек за класичан балет, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењује:

 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација – 150 бодова;
 2. сценичност – 75 бодова;
 3. физичке предиспозиције – 75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Упис у балетску школу на одсек савремена игра

За упис у балетску школу на одсек за савремену игру, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењује:

 1. показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија -150 бодова;
 2. сценичност -75 бодова;
 3. физичке предиспозиције -75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

Упис у балетску школу на одсек народна игра

За упис у балетску школу на одсек за народну игру, ученик полаже пријемни испит на коме се оцењују:

 1. играчке способности -150 бодова;
 2. сценичност и физичке предиспозиције -75 бодова;
 3. слух, ритам и меморија -75 бодова.

Ученик за упис у балетску школу је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидати су дужни да на пријемни испит дођу сат времена пре почетка испита са ђачком књижицом или другим документом са фотографијом.

Кандидати полажу пријемни испит у својој опреми:

Класичан балет:

 • Женска опрема и изглед – црни трико на бретеле, балетске чарапе (розе или беле), меке балетске патике, тврде балетске патике, уредна балетска фризура, без украса и накита.
 • Мушка опрема и изглед – црни доњи трико, уска бела мајица кратких рукава, сокне или доколенице (беле или црне), меке балетске патике (беле или црне), уредна фризура, без накита.

Савремена игра:

 • Женска опрема и изглед – уска црна мајица на широке бретеле, црни широки доњи део тренерке, црне сокне (сва опрема без обележја), без украса и накита. Уредна фризура, ако је дугачка коса – скупљена у реп.
 • Мушка опрема и изглед – уска црна мајица на широке бретеле, црни широки доњи део тренерке, црне сокне (сва опрема без обележја), без украса и накита. Уредна фризура, ако је дугачка коса – скупљена у реп.

Народна игра:

 • Женска опрема и изглед – уска бела мајица кратких рукава, црне хеланке, беле сокне, ципеле за џез балет (опанци) патике за салу, каиш, уредна фризура, без накита и украса.
 • Мушка опрема и изглед – бела мајица кратких рукава, црни доњи део тренерке, беле сокне, ципеле за џез балет (опанци) патике за салу, каиш, уредна фризура, без накита.