Балетска школа Димитрије Парлић

Директор Балетске школе

Милорад Вукобратовић

Милорад Вукобратовић

Рођен у Панчеву 1965. године.

Основну и средњу школу завршио у Панчеву.

Гимназију „Урош Предић” завршио 1984. године и стекао звање организатор културних активности.

Дипломирао  на Филолошком факултету у Београду 1990. године на Одсеку за југословенске књижевности – наставнички смер. Звање дипломирани филолог српског језика и књижевности – мастер стекао 2009. године.

Од 1987. до 1989. студент продекан Филолошког факултета.

Од 1989. до 1991. студент  проректор Универзитета  У Београду.

Од 1993. до 1996. године радио у Министарству просвете у Београду у секторима за основно образовани и студентски стандард.

Од 1996. до 2005. године радио у Фонду за стипендирање младих, секретар фонда.

Од 2006. године радио у ОШ „Свети Сава” у Панчеву као наставник српског језика и разредни старешина.

Од јуна 2018. директор Балетске школе ,,Димитрије Парлић” у Панчеву.

Запослени

Административно и техничко особље

 • Вукобратовић Милорад – директор
 • Маја Голубовић – помоћник директора
 • Крајиновић-Сакан Васић Каја – стручни сарадник, психолог
 • Шкорић Винка – секретар
 • Тајана Огризовић – референт за правне послове

Класичан балет

 • Пезељ Ивана
 • Вучинић Стојић Светлана
 • Николић Љубиша
 • Бучевац Светлана
 • Тодовић Наташа
 • Милинковић Катарина
 • Марковић Владислава
 • Јовановић Ружица
 • Малијар Александра
 • Бошњак Бранислава (Зрењанин)
 • Сабљић Јелена (Зрењанин)
 • Дрљан Ђорђе (Алибунар)

Савремени игра

 • Писић Милица
 • Маја Голубовић
 • Исидора Бојовић

Народна игра

 • Павловић Сузана
 • Маријана Танасић

Примењена гимнастика

 • Чупић Анета
 • Крстић Марко

Библиотека

 • Керекеш Клара

Корепетитори и наставници клавира

 • Крстуловић Нада
 • Ристић Теодора
 • Симић Анђелка
 • Крга Татјана
 • Вуковић Ана
 • Илић Миливоје
 • Филип Давид Орлић
 • Илић Милица
 • Олачи Данијела
 • Кнежевић Саша
 • Новицки Анатолиј
 • Мирић Миљана
 • Нада Радоњић
 • Дивац Микић Драгана
 • Ђуђа Кристијан (Алибунар)
 • Неагић Александар (Зрењанин)
 • Хот Дина (Зрењанин)

Општа настава

 • Ковјанић Татјана – српски језик и књижевност
 • Живадиновић Ана – енглески језик
 • Марковић Драгана – енглески језик
 • Ћовић Габријела – француски језик
 • Николић Дијана – француски језик
 • Савић Ђорђевић Далиборка – француски језик
 • Спаловић Сандра – историја са историјом културе и цивилизације
 • Шувак Гордана – глума и вокал
 • Радојичић Јелена – математика
 • Тодоровић Мирослав – грађанско васпитање, социологија, филозофија
 • Бугарин Кристијана – информатика
 • Марковић Миодраг – информатика
 • Ковачевић Гордана – биологија
 • Јелена Ненадовић – историја игре

Кројачница

 • Анкуцић Aнa
 • Николић Слађана