Балетска школа Димитрије Парлић

Директор Балетске школе

Милорад Вукобратовић

Милорад Вукобратовић

Рођен у Панчеву 1965. године.

Основну и средњу школу завршио у Панчеву.

Гимназију „Урош Предић” завршио 1984. године и стекао звање организатор културних активности.

Дипломирао  на Филолошком факултету у Београду 1990. године на Одсеку за југословенске књижевности – наставнички смер. Звање дипломирани филолог српског језика и књижевности – мастер стекао 2009. године.

Од 1987. до 1989. студент продекан Филолошког факултета.

Од 1989. до 1991. студент  проректор Универзитета  У Београду.

Од 1993. до 1996. године радио у Министарству просвете у Београду у секторима за основно образовани и студентски стандард.

Од 1996. до 2005. године радио у Фонду за стипендирање младих, секретар фонда.

Од 2006. године радио у ОШ „Свети Сава” у Панчеву као наставник српског језика и разредни старешина.

Од јуна 2018. директор Балетске школе ,,Димитрије Парлић” у Панчеву.

Запослени

Административно и техничко особље

 • Вукобратовић Милорад – директор
 • Тодовић Наташа – помоћник директора
 • Вучинић Стојић Светлана – помоћник директора
 • Крајиновић Васић Каја – стручни сарадник, психолог
 • Шкорић Винка – секретар
 • Богданов Марија –  референт за правне послове
 • Стефановски Александра – референт за правне послове

Класичан балет

 • Бучевац Светлана
 • Пезељ Ивана
 • Вучинић Стојић Светлана
 • Тодовић Наташа
 • Милинковић Катарина
 • Марковић Владислава
 • Јовановић Ружица
 • Петров Ања
 • Стојановић Марко
 • Алексић Ања
 • Бошњак Бранислава (Зрењанин)
 • Сабљић Јелена (Зрењанин)
 • Дрљан Ђорђе (Алибунар)

Савремени игра

 • Писић Милица
 • Голубовић Маја
 • Малијар Трајановић Александра
 • Гарчевић Миљана

Народна игра

 • Павловић Сузана
 • Танасић Маријана
 • Мићић Марко

Примењена гимнастика

 • Чупић Анета
 • Маринков Слободан

Библиотека

 • Керекеш Клара

Корепетитори и наставници клавира

 • Крстуловић Нада
 • Ристић Теодора
 • Симић Анђелка
 • Крга Татјана
 • Илић Миливоје
 • Илић Милица
 • Олачи Данијела
 • Кнежевић Саша
 • Новицки Анатолиј
 • Мирић Миљана
 • Радоњић Нада
 • Дивац Драгана
 • Шкорић Соња
 • Крстић Михајло (народна игра)
 • Шабат Никола (народна игра)
 • Ђуђа Кристијан (Алибунар, Владимировац)
 • Крсмановић Здравко (Алибунар)
 • Неагић Александар (Зрењанин)
 • Хот Дина (Зрењанин)

Општа настава

 • Ковјанић Татјана – српски језик и књижевност
 • Цвијетић Ксенија – српски језик и књижевност
 • Марковић Ивана – енглески језик
 • Ћовић Габријела – француски језик
 • Николић Дијана – француски језик
 • Савић Ђорђевић Далиборка – француски језик
 • Спаловић Сандра – историја са историјом културе и цивилизације
 • Вуковић Младен – глума и вокал
 • Радојичић Јелена – математика и грађанско васпитање
 • Вукосавац Драгана –социологија, филозофија
 • Бугарин Кристиана – информатика
 • Марковић Миодраг – информатика
 • Ковачевић Гордана – биологија
 • Ненадовић Јелена – историја игре, етнологија и грађанско васпитање
 • Петковић Владимир – веронаука

Економат

 • Накић Слађана