Балетска школа Димитрије Парлић

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (” Службени гласник РС ” бр. 91/2019) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Балетске школе Димитрије Парлић Панчево.

На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки; измене и допине конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуде и сл