Балетска школа Димитрије Парлић

Предмети

  • Савремена игра
  • Класичан балет
  • Репертоар савремене игре
  • Модерна подршка
  • Игре 20. века
  • Сценско – народне игре
  • Глума и вокал
  • Историја игре

Упис у први разред се врши након положеног пријемног испита.

Уколико будући ђаци немају завршену основну балетску школу, могу уписати средњу балетску уз полагање диференцијалног испита.

Министарство просвете прописује по 6 ученика за свако одељење.

Настава је целодневна и обухвата играчке и општеобразовне предмете.

На крају сваке школске године ученици имају годишње испите из свих играчких предмета пред трочланом комисијом, а комисијска оцена је и закључна оцена.

Школовање траје четири године и стиче се диплома о завршеној средњој балетској школи. Након завршетка школовања ђаци постају професионални играчи спремни за широк ангажман од позоришта до играчких трупа код нас или у иностранству.

Ђаци на одсеку за савремену игру, у току школовања имају безброј наступа: најмање 2 школска концерта у току године, школско такмичење, Републичко такмичење сваке друге године, на балетским фестивалима, интернационалним такмичењима, учешћа у ТВ и радио емисијама…