Балетска школа Димитрије Парлић

Кликни за више информација УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/ 2025. ГОДИНУ

Испитни програм за ниво Основне балетске школе- одсек народна игра

Од Баната и Бачке на северу, преко источне, западне, централне и јужне Србије, разноликост и лепота народне ношње са својим детаљима и украсима у комбинацији са игром и песмом, дају посебну драж и потпуну слику о овој уметности.

Све ово говори о богатој традицији српске културе и обичајима који су преношени са генерације на генерацију. Разноврсност образаца игре, кореографских, ритмичких и поетских структура, етничка, лепота и инвентивност игре носе у себи све одлике живота и надарености нашег народа сублимиране у целину.

Балетска школа има смер народна игра у основној и средњој школи.

Средња школа

Образовни профил: ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ


Школовање траје четири године и стиче се диплома играч народне игре. Са звањем професионални играч може се запослити у ансамблу „Коло“, ансамблу „Венац“ или неком од позоришта и професионалних играчких трупа код нас или у иностранству.


Кандидати за упис у први разред Средње балетске школе подразумева положен пријемни испит- провера играчке и музичке способности. За полагање пријемног испита ученик мора имати завршену Основну балетску школу. Уколико нема школа организује припреме и полагање испита за ниво Основне балетске школе смера за народну игру.


Број одобрених места на одсеку за народну игру је 16 ученика.
Уписом у Средњу балетску школу ученици похађају стручну, општеобразовну и факултативну наставу.


Након завршеног школовања ученици се могу се уписати на бројне факултете, као што су Филолошки и Филозофски факултет (катедре за педагогију, психологију и језике), Учитељски факултет, Факултет спорта и физичког васпитања, Академију уметности, Правни факултет, Факултет за културу и медије, Институт за уметничку игру или било који други факултет друштвених наука.

Током године ученици имају више концерата и наступа, али је свакако најважнији Годишњи концерти основне и средње школе који се сваке године одржава на великој сцени поводом дана школе у децембру, и на крају школске године у јуну. Током школовања ученици сваке друге године учествују на Републичком такмичењу које организује Заједница музичких и балетских школа Србије.


Настава у средњој школи је целодневна, а у поподневним и вечерњим сатима обично се одржава настава стручних предмета. Настава се одвија шест дана у недељи понедељак – субота. На крају сваке школске године ученици имају Годишње испите из играчких предмета пред трочланом комисијом, а комисијска оцена је и закључна оцена.

Стручни предмети:
Народна игра- главни предмет
Репертоар народне игре
Традиционално певање
Етнологија (1. и 2. година)
Етномузикологија (3. и 4. година)
Глума и вокал (4. година)
Солфеђо са теоријом музике (1. година)
Карактерне игре (2, 3. и 4. година)
Савремена игра (3. година)
Класичан балет (основе)

Општеобразовни предмети:
Српски језик и књижевност
Математика
Француски језик
Енглески језик
Рачунарство и информатика
Историја са историјом културе и цивилизације
Грађанско васпитање/ Верска настава
Биолиогија (1. година)
Психологија (2. година)
Социологија (3. година)
Филозофија (4. година)

Основна школа

Први разред

 • народна игра
 • основи игре

Други разред

 • народна игра
 • основи игре

Трећи разред

 • народна игра
 • основи игре
 • народно пeвaње
 • солфеђо

Четврти разред

 • народна игра
 • основи игре
 • народно пeвaње
 • солфеђо