Балетска школа Димитрије Парлић

Од Баната и Бачке на северу, преко источне, западне, централне и јужне Србије, разноликост и лепота народне ношње са својим детаљима и украсима у комбинацији са игром и песмом, дају посебну драж и потпуну слику о овој уметности.

Све ово говори о богатој традицији српске културе и обичајима који су преношени са генерације на генерацију. Разноврсност образаца игре, кореографских, ритмичких и поетских структура, етничка, лепота и инвентивност игре носе у себи све одлике живота и надарености нашег народа сублимиране у целину.

Предмети на смеру народна игра

Први разред

  • народна игра
  • основи игре

Други разред

  • народна игра
  • основи игре

Трећи разред

  • народна игра
  • основи игре
  • народно пeвaње са солфеђом

Четврти разред

  • народна игра
  • основи игре
  • народно пeвaње са солфеђом