Балетска школа Димитрије Парлић

Циљ учења класичног балета код деце, произилази из њихове потребе да кроз музику и игру упознају своје тело, развију кординацију, гипкост и снагу, а као крајњи резултат изразе себе и своју личност на креативан и стваралачки начин. Темељним и систематичним радом, класичан балет уврстио се у сам врх физичких активности које помажу развоју деце, њихових физичких и менталних способности и потенцијала.

Детаљан и аналистички приступ овом облику игре, кроз програм школовања прописаног од стране Министарства просвете Републике Србије, омогућио је многим младим играчима, да завршавањем основне и средње школе, одсек класичан балет у Панчеву, постану познати и признати балетски уметници широм света и код нас.

Припремна одељења

Припремна настава има за циљ да развије љубав према уметничкој игри.

Задаци су следећи:

 • Психофизичка припрема за основну балетску школу
 • Правилан балетски став
 • Јачање мишића стопала, ногу, трбушног и кичменог стуба
 • Развијање гипкости, кординације и музикалности
 • Способност слушања и праћења музике
 • Владање простором (круг, линија, колона, дијагонала)
 • Учење дисциплини, хигијени и уредности

Млађе припремно одељење – узраст 6-7 година, часови се одржавају 2 пута по 45 минута.

Старије припремно одељење – узраст 8-9 година, часови се одржавају 3 пута по 60 минута.

Основна школа

Настава

Први разред

 • класичан балет
 • примењена гимнастика

Други разред

 • класичан балет
 • примењена гимнастика

Трећи разред

 • класичан балет
 • примењена гимнастика
 • солфеђо

Четврти разред

 • класичан балет
 • солфеђо
 • историјско-балске игре

Средња школа

Средњу балетску школу могу да упишу ученици који су претходно положили пријемни испит из класичног балета, узраста који је прописало Министарство Просвете Републике Србије.

Настава играчких предмета

Први разред

 • класичан балет
 • репертоар класичног балета
 • сценско народне игре
 • савремена игра

Други разред

 • класичан балет
 • репертоар класичног балета
 • сценско народне игре
 • савремена игра
 • дуетна игра

Трећи разред

 • класичан балет
 • репертоар класичног балета
 • сценско народне игре
 • савремена игра
 • дуетна игра
 • историја игре
 • глума и вокал

Четврти разред

 • класичан балет
 • репертоар класичног балета
 • сценско народне игре
 • савремена игра
 • дуетна игра
 • историја игре
 • глума и вокал