Балетска школа Димитрије Парлић

Пријемни испит, за упис у средњу школу, на одсеку
класичан балет се одржавa у петак 19. маја 2023. год. са почетком у
10 часова
. Кандидати су у обавези да дођу у школу 45
минута пре полагања испита. Потребно је да понесу
одговарајућу опрему и оверену ђачку књижицу са фотографијом.

Пријемни испит, за упис у средњу школу, на одсеку
народна игра се одржава у недељу 21. маја 2023. год. са почетком у
10 часова
. Кандидати су у обавези да дођу у школу 45
минута пре полагања испита. Потребно је да понесу
одговарајућу опрему и оверену ђачку књижицу са фотографијом.