Балетска школа Димитрије Парлић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КОНТРОЛНИХ, ГОДИШЊИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ДРАГУША ЛАРА

Комисија за полагање контролног испита за ученицу првог разреда, одсек за класичан балет датум:03.02.2021. у 09:30 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

ЈОВАНА ТИСЕВСКИ

Комисија за полагање контролног испита за ученицу првог разреда, одсек за класичан балет датум:03.02.2021. у 09:30 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

ЈЕЛИСАВЕТА СРДИЋ

Комисија за полагање контролног испита за ученицу првог разреда, одсек за класичан балет датум: 03.02.2021. у 09:30 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ванредни ученици из Ужица

Комисија за полагање контролног испита за ученицу првог разреда, одсек за класичан балет датум: 25.01.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

Ванредни ученици из Сремске Митровице и Бијељине

Комисија за полагање контролног испита из главног предмета класичног балета датум: 04.02.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

Комисија за полагање годишњег испита из предмета примењена гимнастика датум: 03.02.2021. године, у 13:00 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

Ванредни ученици из Сурчина

Комисија за полагање контролног испита из главног предмета класичног балета датум: 02.02.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

Ванредни ученици из Београда

Комисија за полагање контролног испита из главног предмета класичног балета датум: 04.02.2021. године, у 08:00 часова у просторијама школе у улици Жарка Зрењанина 25

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ТАМАРА ЈАКОВЉЕВИЋ

Комисија за полагање испита из предмета класичан балет датум: 04.02.2021. године, у 11:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета сценско-народне игре датум: 03.02.2021., у 12:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета савремена игра датум: 02.02.2021..године, у 10:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета репертоар класичног балета датум: 01.02.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

ИРИНА БУБАЊА

Комисија за полагање испита из предмета савремена игра датум: 03.02.2021.године, у 12 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета сценско народне игре датум:  04.02.2021. године, у 12 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

МИЛИЦА МИХАИЛОВИЋ

Комисија за полагање испита из предмета српски језик и књижевност датум: 28.01.2021. године, у 11:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета енглески језик датум: 29.01.2021. године, у 11:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета аудиовизуелна техника датум: 01.02.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета грађанско васпитање датум: 02.02.2021. године, у 12:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2

Комисија за полагање испита из предмета француски језик датум: 04.02.2021. године, у 09:00 часова у просторијама школе у улици Димитрије Туцовића 2