Балетска школа Димитрије Парлић

ПРВИ КОРАК

Пријавa кандидата врши се на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs од 18. до 24. априла или у просторијама школе од 9 до 14 часова.

ДРУГИ КОРАК

Кандидат који није завршио Основну балетску школу полаже испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра који се састоји из три дела:

1) народна игра- 10 бодова,

2) традиционално певање- 10 бодова,

3) солфеђо- 10 бодова.

Испитни програм можете погледати ОВДЕ.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Полагање испита за ниво основне балетске школе одржаће се у понедељак, 8. мај, за предмете Солфеђо и Традиционално певање и у уторак, 9. мај, за предмет Народна игра.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита.

ТРЕЋИ КОРАК

За упис у први разред средње школе за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит (21. мај) на коме се оцењују:

1) играчке способности,

2) сценичност и физичке предиспозиције,

3) слух, ритам и меморија.

Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности,

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

Школа организује припреме за пријемни испит.