Балетска школа Димитрије Парлић

Полагање испита за ниво основне балетске школе одржаће се у:

Понедељак 8. маја 2023. године у 10 часова за предмете Солфеђо и Традиционално певање.


Уторак 9. маја 2023. године у 10 часова за предмете Класичан балет, Савремена игра и Народна игра.