Балетска школа Димитрије Парлић

На основу члана 32. став 4 Правилника о испитима у Балетској школи „Димитрије Парлић“ Панчево , дел. бр. 206/ 27.02.2018,

директор је донео

ОДЛУКУ
О
ЈУНСКОМ испитном року

Јунски испитни рок у школској 2023/ 24. години, за ванредне ученике школе, ће се одржати у периоду од 10. до 20. јуна 2024. године.


Рок за пријаве испита је од 3. до 5. фебруара 2024. године и могу се доставити лично у секретаријату школе или путем мејла.