Балетска школа Димитрије Парлић

                                      Упис ученика у први разред Средње балетске школе ,,Димитрије Парлић“ биће 05.07.2022. у просторијама школе Жарка Зрењанина 25, Панчево.

Од 8. до 16. часова

                Кандидат се уписује у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној балетској школи;

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту;

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе;

– успеха на испиту за ниво основне балетске школе.

Потребно је да достaвите следећа документа за упис у први разред Средње балетске школе ,,Димитрије Парлић“ најкасније до 04.07. до 10 часова:

  1. Сведочанство о општем успеху из последња три завршена разреда основне школе.
  2. Сведочанство о општем успеху у основној балетској школи;
  3. Успеха на испиту за ниво основне балетске школе– за кандидате који нису завршили основну балетску школу.
  4. Резултати постигнути на такмичењима ученика

У случају да нису издата тражена сведочанства кандидати могу доставити уверење школе.