Балетска школа Димитрије Парлић
НАРОДНА ИГРАСОЛФЕЂОТРАД. ПЕВАЊЕНАРОДНА ИГРАЗБИР
Михајло Богојевац6101026
Бранислав Убовић89724
Маријана Јованов810523
Милица Станишковић79521
Софија Јовић79925
Јована Павловић10101030
Маша Лончар891027
Данијела Илић99927
Милица Максимовић1010929
Магдалена Ђорђевић910524
Максималан број бодова је 30. СВИ УЧЕНИЦИ СУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ.

САВРЕМЕНА ИГРАСОЛФЕЂОКЛАСИЧАН БАЛЕТСАВРЕМЕНА ИГРАЗБИР
Сара Милошевић96924
Емилија Терзић95822
Катја Богдановић104519
Асја Богдановић103215
Максималан број бодова је 30. Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.