Балетска школа Димитрије Парлић

Ученик Алекса Петровић, смер класичан балет


Предмет: Српски језик и књиженост
Време реализације испита: 16.10.2023. у 11:45 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Историја са историјом културе и цивилизације
Време реализације испита: 17.10.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Француски језик

Време реализације испита: 19.10.2023. у 12:40 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25


Предмет: Рачунарство и информатика

Време реализације испита: 20.10.2023. у 12:40 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Енглески језик

Време реализације испита: 23.10.2023. у 17:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Психологија

Време реализације испита: 24.10.2023. у 16:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Историја игре

Време реализације испита: 25.10.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Грађанско васпитање

Време реализације испита: 26.10.2023. у 12:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25