Балетска школа Димитрије Парлић

Средња школа
Ученица Наташа Тривић, смер народна игра


Предмет: Социологија
Време реализације испита: петак, 24.11.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка
Зрењанина 25

Предмет: Историја са историјом културе и цивилизације
Време реализације испита: четвртак, 23.11.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка
Зрењанина 25

Предмет: Информатика и рачунарство
Време реализације испита: петак, 17.11.2023. у 09:45 часова, учионица школе у Жарка
Зрењанина 25