Балетска школа Димитрије Парлић

Средња школа

Ученица Катарина Нишавић

Предмет: Српски језик и књиженост

Време реализације испита: 28.08.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Историја са историјом културе и цивилизације

Време реализације испита: 24.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Рачунарство и информатика

Време реализације испита: 25.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Енглески језик

Време реализације испита: 29.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Веронаука

Време реализације испита: 30.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Ученица Маша Челап

Предмет: Српски језик и књиженост

Време реализације испита: 28.08.2023. у 10:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Историја са историјом културе и цивилизације

Време реализације испита: 24.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Рачунарство и информатика

Време реализације испита: 25.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Енглески језик

Време реализације испита: 29.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Ученик Алекса Петровић

Предмет: Историја са историјом културе и цивилизације

Време реализације испита: 24.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Енглески језик

Време реализације испита: 29.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Ученица Николина Драгосавац

Предмет: Рачунарство и информатика

Време реализације испита: 25.08.2023. у 9:30 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25

Предмет: Француски језик

Време реализације испита: 29.08.2023. у 11:00 часова, учионица школе у Жарка Зрењанина 25