Балетска школа Димитрије Парлић
 • -ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК-СРЕДЊА ШКОЛА
 • Испит из француског језика за све пријављене ученике , петак 24.06.2022. у 17 часова
 • Испит из енглеског језика за све ученике, четвртак, 30.06.2022. у 10 часова
 • Испит из рачунарства и информатике за све ученике, петак, 01.07.2022. у 10 часова
 • Испит из српског језика и књижевности, понедељак, 04.07.2022. у 10 часова
 • Испит из грађанског васпитања за све ученике,уторак, 05.07.2022. у 10 часова
 • Испит из филозофије за ученицу Јовану Секељ, уторак, 05.07.2022. у 10 часова
 • Испит из предмета историја са историјом културе и цивилизације за ученицу Тривић Наташу, среда, 06.07.2022. у 10 часова
 • Испит из предмета биологија, за ученицу Драгосавац Николину, среда 06.07.2022. у 11 часова

ОСНОВНА ШКОЛА

 • БЕОГРАД II разред (А- 2 ученице/ Б- 3 ученице)
 • Испит из предмета класичног балета А, четвртак 30.6.2022. у 10 часова, сала 1 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика А , четвртак 30.6.2022. у  11:00 , сала 1 ЖЗ
 • Испит из предмета класичног балета Б, петак 24.6.2022. у 15 часова, сала1 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика, петак 24.6.2022. у 16:30, сала 1, ЖЗ
 • БИЈЕЉИНА II разред (9 ученица)
 • Испит из предмета класичног балета , субота 25.6.2022. у 11часова, сала 1, ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика, субота 25.6.2022.у 10 часова, сала 2, ЖЗ        
 • УЖИЦЕ II разред (6ученица)
 • Испит из предмета класичног балета , субота 25.6.2022. у 10 часова, сала 1, ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика , субота 25.6.2022. у 11 часова, сала2, ЖЗ

СУРЧИН II разред ( 23 ученица)

 • Испит из предмета класичног балета ,петак 24.6.2022. у 10 часова, сала 1, ЖЗ

СУРЧИН III разред (1 ученица), IV разред (12 ученица)

 • Испит из предмета класичног балета (трећи и четврти), петак 24.6.2022.у 11 часова, сала 1 ЖЗ
 • Испит из предмета историјско-балске игре , петак 24.6.2022. у 12 часова, сала 1, ЖЗ

ПРОВЕРА САВЛАДАНОСТИ ПРВОГ ЦИКЛУСА

Ива Јакимовски

 • Испит из предмета класичан балет, субота, 25.6.2022. у 9 часова, сала 2 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика, субота 25.6.2022. у  12 часова, сала2, ЖЗ

Мина Младеновић

 • Испит из предмета класичан балет, субота, 25.6.2022. у 10 часова, сала 2 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика, субота, 25.6.2022. у 12 часова, сала 2 ЖЗ

Сандра Благојевић

 • Испит из предмета класичан балет, субота, 25.6.2022. у 11 часова, сала 2 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастик, субота, 25.6.2022. у 12 часова, сала 2 ЖЗ

Данијел Стрниша

 • Испит из предмета класичан балет, субота, 25.6.2022. у 13 часова, сала 2 ЖЗ
 • Испит из предмета примењена гимнастика, субота 25.6.2022. у  12 часова, сала2, ЖЗ