Балетска школа Димитрије Парлић

         Р Е Ш Е Њ Е о именовању Школске комисије 

 за пријемни испит и  упис  ученика у  средњу  школу 

 школска 2022/2023.година за образовни профил:

 играч класичног балета и играч народне   игре

I  За  организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика за школску 2023/2024.годину,  именује   се Школска комисија у саставу од следећих чланова

Ужи састав:

 1. 1. Милорад Вукобратовић – директор Школе, председник комисије;
 2. 2. Крајиновић Васић Каја – стручни сарадни-психолог, секретар комисије;
 3. 3. Богданов Марија – референт за радне, кадровске и адм.послове, лице задужено за информатичке послове;
 4. 4. Спаловић Сандра – наставник савремене  игре, координатор;
 5. Шири састав:
 6. 5. Светлана Вучинић Стојић – наставник класичног балета
 7. 6. Тодовић Наташа – наставник класичног балета
 8. 7. Танасић Маријана – наставник народне игре

Припреме за пријемнне испите за за класичан  балет и народну игру,  воде:

Класичан балет ( Алексић Ања) – Припреме,  ће се  одржати  од 13. Маја (субота)  термин – 11.00 до 12,30 часова а од 15. до 18. Маја термин од 18,00 до 19,30 часова у   просторијама, улица  Жарка Зрењанина број 25.


Народна  игра (Павловић Сузана) – Припреме, ће се  одржати   од 16. до 21.маја, термин 19,30 до 21,00 осим у суботу  20. маја термин 11,30 до 13,00 у   просторијама, улица  Жарка Зрењанина број 25.

Припреме за диференцијални испти за солфеђо са певањем,  (Шкорић Соња).

Припреме, ће се  одржати петак-   19. маја термин 18,30 до 19,30 и у суботу  20. маја термин 10,30 до 11,30 у   просторијама, улица  Жарка Зрењанина број 25.

РЕШЕЊЕ

о именовању  комисије за дифернцијални испит класичног балета, савремене игре и народне игре који ће се одржати 08. и 09. Маја 2023. године  

Овим решењем се именују се комисије за диференцијлни испит, ниво знања основне школе  из предмета „Класичан балет“, „Народна  игра“, „ Солфеђо“, “Традиционално певање“ и „Савремена  игра“ а ради остваривања могућности  уписа у средњу балетску  школу, смер класичан балет и народна игра.   

Класичан балет:

       1. Бучевац Светлана,  наставник класичног балета, председник

       2. Тодовић  Наташа, наставник класичног балета, испитивач

       3. Јовановић Ружица, наставник класичног балета, члан

 Диференцијални испит из класичног балета ће се одржати 09.05.2023.године у 10,00  часова,  у просторијама Жарка Зрењанина број 25.

Народна игра:

       1. Танасић Маријана,  наставник народне игре, председник

       2. Мићић Марко, наставник народне игре, испитивач

       3. Павловић Сузана, наставник народне игре, члан

 Диференцијални испит из народне игре ће се одржати 08.05.2023.године у 10,00  часова,  у просторијама Жарка Зрењанина број 25.

Солфеђо:

       1. Шкорић Соња,  наставник солфеђа, председник

       2. Радоњић Нада, корепетитор и наст аудио визуелне технике, испитивач

       3. Илић Миливоје, корепетитор, члан

 Диференцијални испит из солфеђа ће се одржати 08.05.2023.године у 10,00  часова, учионица Жарка Зрењанина број 25.

Традиционално певање:

       1. Шкорић Соња,  наставник солфеђа, председник

       2. Радоњић Нада, корепетитор и наст аудио визуелне технике, испитивач

       3. Илић Миливоје, корепетитор, члан

 Диференцијални испит из народног певања и свирања ће се одржати 08.05.2023.године у 10,30  часова, учионица Жарка Зрењанина број 25

Савремена игра:

       1. Бојовић Исидора,  наставник савремене  игре, председник

       2. Голубовић Маја, наставник савремене  игре, испитивач

       3. Тодовић Наташа, корепетитор, члан

 Диференцијални испит из савремене  игре ће се одржати 09.05.2023.године у 10,00  часова, учионица Жарка Зрењанина број 25

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању  школске комисије за пријемни испит

средње школе за  смер  класичан  балет

Којом се   формира стручна  Комисија  за  пријемни испит у први разред средње школе  за  смер класичан  балет,  у  саставу од следећих  чланова:

Унутарња – чланови из  школе:

 1. Тодовић Наташа, – члан, наставник класичног балета
 2. Вучинић Стојић Светлана,  члан, наставник класичног балета
 3. Јовановић Ружица,  –  председник,  наставник  класичног  балета

 Формирана  Комисија  ће имати  и  још  два (2)  члана – екстерна представника  из  Народног  позоришта из  Београда.

 То  су солисти  балета: Остојин Маја и Бијелић Милица. 

Пријемни  испит  за  упис  у  средњу  балетску  школу  на  смер  класичног  балета  одржаће  се  у  петак 19. маја са  почетком  у  10,00 часова – сала  1.  Ул.Жарака Зрењанина број 25.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању  школске комисије за пријемни испит

средње школе за  смер  народна игра

Којом се   формира стручна  Комисија  за  пријемни испит у први разред средње школе  за  смер народна игра,  у  саставу од следећих  чланова:

Унутарња – чланови из  школе:

 1. Танасић Маријана, – председник, наставник народне игре
 2. Пезељ Ивана,  –  члан, наставник класичног балета
 3. Тодовић Наташа,  –  члан,  наставник класичног балета

 Формирана  Комисија  ће имати  и  још  два (2)  члана – екстерна представника.

 То  су солисти  балета: Убовић Павле, хармоникаш  РКУД „Јединство“ из Панчева и кореограф Дејан Трифуновић. 

Пријемни  испит  за  упис  у  средњу  балетску  школу  на  смер  народне игре,  одржаће  се  у  недељу 21. маја са  почетком  у  10,00 часова – сала  1.  Ул.Жарака Зрењанина број 25.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о именовању дежурног наствника  комисије за пријемни испит

средње школе за  смер  класичан  балет

Којом се   именује РИСТИЋ ТЕОДОРА  – наставник клавира,  одређена као  дежурно  лице  на   пријемном испит у први разред средње школе  за  смер класичан  балет. Дежурство  се  налаже  приликом полагања пријемног  испита,  који ће се одржати  у  петак  19. маја 2023.године, са  почетком  у  10,00 часова – класичан балет.