Балетска школа Димитрије Парлић

Класичан балет

Од 05. до 08. маја , 9 30-11 00, Сала 1,

Адраса: Жарка Зрењанина 25, Панчево

Народна игра

19.04.,21.04, 23.04. и 10.05. од 18 00, сала 1,

Адреса: Жарка Зрењанина 25. Панчево