Балетска школа Димитрије Парлић

Класичан балет, припреме: Ружица Јовановић
14. мај, субота у 9 часова, сала 2 ЖЗ
16, 17, 18. и 19. мај у 19 часова, сала 1 ЖЗ


Савремена игра, припреме: Исидора Бојовић
16. мај, понедељак у 14:30 – 16:00 часова, сала 1 ЖЗ
17. мај, уторак у 15:00 – 16:30 часова, сала 2 ЖЗ
18. мај среда у 14:30 – 16:00 часова, сала 1 ЖЗ
19. и 20. мај у 15:00 – 16:30 часова, сала 2
___________________________________________________________________
Пријемни испити:
Класичан балет, сала 1 ул. Жарка Зрењанина 25
ПОЛАГАЊЕ ПЕТАК 20. МАЈ У 10 ЧАСОВА
Савремена игра, сала 1 ул. Жарка Зрењанина 25
ПОЛАГАЊЕ СУБОТА 21. МАЈ У 10 ЧАСОВА