Балетска школа Димитрије Парлић

Октобарски испитни рок у школској 2023/ 2024. години, за ученике школе, ће се одржати у периоду од 16. до 26. октобра 2023. године.
Рок за пријаве испита је од 02. до 06. октобра 2023. године и могу се
доставити лично у секретаријату школе или путем мејла.