Балетска школа Димитрије Парлић

Фебруарски испитни рок у школској 2023/ 24. години, за ванредне ученике школе, ће се одржати у периоду од 8. до 12. фебруара 2024. године.
Рок за пријаве испита је од 5. до 7. фебруара 2024. године и могу се
доставити лично у секретаријату школе или путем мејла.