Балетска школа Димитрије Парлић

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Панчево отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2021. години . Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену наведеном у позиву и терминима од 19.04.2021. до 31.05.2021. године, по следећем редоследу:

 • Општина Панчево у терминима:
  • Април 2021.године: 19.04., 20.04., 21.04., 22.04., 26.04., 27.04. и 28.04.2021.године;
  • Мај 2021.године: 07.05., 10.05., 11.05., 12.05., 14.05, 17.05., 18.05., 19.05., 21.05., 24.05., и 31.05.2021.године
 • Општина Ковин у терминима:
  • Април 2021.године : 22.04. и 28.04.2021.године;
  • Мај 2021.године : 06.05., 13.05., 20.05., 25.05., 26.05., 27.05. и 28.05.2021.године;
 • Општина Опово у терминима:
  • Април 2021.године : 23.04. и 29.04.2021.године;
 • Општина Ковачица у терминима:
  • Април 2021.године : 23.04., 27.04. и 29.04.2021.године;
 • Општина Вршац у терминима:
  • Април 2021.године: 19.04., 20.04., 21.04., и 26.04.2021.године;
  • Мај 2021.године: 06.05., 10.05., 12.05., 14.05, 17.05., 19.05., 21.05. и 24.05.2021.године
 • Општина Пландиште у терминима:
  • Април 2021.године:  23.04.2021.године;
  • Мај 2021.године:  28.05.2021.године
 • Општина Бела Црква у терминима:
  • Април 2021.године:  22.04. и 29.04.2021.године;
  • Мај 2021.године:  06.05., 13.05., 20.05. и 27.05.2021.године
 • Општина Алибунар у терминима:
  • Април 2021.године:  19.04., 23.04. и 26.04.2021.године;
  • Мај 2021.године:  07.05., 10.05., 14.05., 21.05. и 24.05.2021.године

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Увођење у војну евиденцију вршиће се уз примену мера заштите од заразне болести COVID-19, те је потребно да регрути са собом понесу заштитну маску, држе међусобно одстојање и придржавају се и осталих препоручених мера заштите.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу

П А Н Ч Е В О