Балетска школа Димитрије Парлић

Време одржавања 06. јун Дворана Културног центра Панчево

са почетком:

савремена игра 11 сати

класичан балет 12 сати

          Р Е Ш Е Њ Е о именовању и саставу Комисије  за спровођење матурског  испита-  ИСПИТНИ ОДБОР у школској 2022/2023 .години

1. За  законито спровођење матурског  испита , школске 2022/2023. године, именује се ИСПИТНИ  ОДБОР   у саставу :

 1. Милорад Вукобратовић———председник Испиног одбора;
 2. Светлана Вучинић С.…………… ………заменик председника Испитног одбора;
 3. Крстуловић  Нада …….……………..секретар Испитног одбора
 4. Наташа Тодовић ………. председник матурске комисије за класичан балет; 
 5. Ружица Јовановић……председник матурске комисије за савремену игру;
 6. Ксенија Цвијетић ………………….председник матурске комисије за српски језик и књижевност.

  Р Е Ш Е Њ Е о именовању и саставу Комисије  за спровођење матурског  испита у школској 2022/2023 .години  за образовни профил играч класичног балета

I  За  спровођење матурског  испита образовних профила наведених у наслову именује   се комисија за  полагање  Класичног балета,   у саставу  од  следећих  чланова :

 1. 1. Наташа Тодовић …………………….председник комисије;
 2. 2. Светлана Вучинић Стојић…………………….наставник  испитивач;
 3. 3. Ивана  Пезељ………….…………………. члан;

Р Е Ш Е Њ Е о именовању и саставу Комисије  за спровођење матурског  испита у школској 2022/2023 .години за образовни профил играч савремене игре

I  За  спровођење матурског  испита образовног профила играч  савремене  игре именује   се комисија  у саставу  од  следећих  чланова :

 1. Ружица Јовановић ..……………  председник комисије;
 2. Исидора Бојовић ……………………………….наставник испитивач; 
 3. Маја Голубовић…………………………….члан;

   Р Е Ш Е Њ Е о именовању и саставу Комисије  за спровођење матурских  испита у школској 2022/2023 .години за образовни профил: играч савремене игре и играч класичног балета

из Српског  језика  и  књижевности

I  За  спровођење матурског  испита образовних профила наведених у наслову именује   се комисија за  полагање Српског језика и књижевности,   у саставу  од  следећих  чланова :

 1. 1. Теодора Ристић …………………….члан комисије;
 2. 2. Татјана Ковјанић …………………….наставник  председник;
 3. 3. Ксенија Цвијетић………………………. Члан испитивач;

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Школске поткомисије за оцењивање и бодовање за пријемни испит и  упис  ученика у  средњу  школу  школска 2023/2024.година за образовни профил:

играч класичног балета и играч народне  игре

I  За  оцењивање и бодовање резултата пријемног испита и прегледање тестова из предмета који се полажу на пријемном испиту, поводом пријених испита и  уписа ученика за школску 2023/2024.годину,  именује се проширени сазив Школске комисије – поткомисија,  у саставу од следећих чланова: 

 1. 1. Спаловић Сандра – наставник историје и помоћник директора, председник 
 2. 2. Радоњић  Нада – наставник корепетитор, члан
 3. 3. Олачи Данијела – наставник корепетитор, члан;

 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Школске поткомисије за шифровање и дешифровање за пријемни испит и  упис  ученика у  средњу  школу  школска 2023/2024.година за образовни профил:

 играч народне игре и играч класичног балета

I  За  шифровање, прегледање  и дешифровање документације Школске комисије за организовање и спровођење пријемног испита и уписа ученика за школску 2023/2024.годину,  именује   се проширени сазив Школске комисије – поткомисија,  у саставу од следећих чланова: 

 1. 1. Илић Миливоје – наставник корепетитор, члан;
 2. 2. Керекеш Клара – медијатекар, председник;
 3. 3. Голубовић Маја –  наставник савремене  игре, члан;