Балетска школа Димитрије Парлић

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства.

Електронско пријављивање траје од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч (понедељак-четвртак)

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у Балетској школи у којима је организовано полагање пријемних испита четвртак-петак 07. и 08.04.2022. године, 09 -16ч

Пријемни испити у балетској школи петак-субота-недеља 20, 21. и 22. 05.2022. године, од 10ч

Прелиминарни резултати пријемног испита 16-24.05.2022. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита 16-24.05.2022. године

Коначни резултати пријемних испита 17-25.05.2022. године

Упис у балетске школе уторак 05.07.2022. године, 08-16ч