Балетска школа Димитрије Парлић

Документација коју је потребно предати за упис у први разред средње балетске школе школске 2024/2025. године треба да садржи следеће:

 1. Књижица основне школе
 2. Књижица балетске школе (за кандидате који су завршили основну балетску школу)
 3. Сведочанство о завршеном III и IV разреду основне балетске школе
 4. Сведочанство о завршеном основном балетском образовању (уверење о положеном диференцијалном испиту)
 5. Сведочанство о завршеном V VI VII VIII разреду основне школе
 6. Потврда из школе о просеку оцена у разреду који ученици завршавају (са печатом школе)
 7. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 8. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
 9. Извод из МКР
 10. Уверење о држављанству
 11. Лекарско уверење (Потребно је да лекар обавезно назначи да је уверење за упис у средњу балетску школу одређеног образовног профила)
 12. Слике (формат слике за ђачку књижицу)
 13. Пријавни формулар (у школи)

НАПОМЕНЕ:

 • Све сведочанства морају бити оригинали или верни оригиналу.
 • Ученици који су тренутно VII разред у Основној школи, а уписују средњу балетску школу, треба да приложе сведочанство о завршеном V и VI разреду и потврду о похађању VII разреда.
 • Ученици који су завршили VIII разред треба да приложе сву, горе наведену, документацију.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

ЧЕТВРТАК 13.06.2024. ДО 15Ч

УПИС УЧЕНИКА:

ПОНЕДЕЉАК 24.06.2024. ОД 08-15Ч