Балетска школа Димитрије Парлић

Одсек – к л а с и ч а н        б а л  е т    Панчево:

I1и I2   одељење Владиславе Марковић – Класичан балет – комисија

1. Јовановић Ружица, наставник класичног балета –  члан

2. Марковић Владислава, наставник класичног балета, испитивач

3. Петров Ања, наставник класичног балета, члан

Годишњи испит  из класиланог балета  ће се одржати у петак 18.06.2021.године у 16,00  часова у просторијама, улица Жарка Зрењанина број 25.

I1  и I2  одељење  Владиславе Марковић –     Класичан балет – комисија

1. Јовановић Ружица, наставник класичног балета –  члан

2. Марковић Владислава, наставник класичног балета, испитивач

3. Петров Ања, наставник класичног балета, члан

Годишњи испит  из класичног балета  ће се одржати у петак 18.06.2021.године у 17,00  часова у просторијама, улица Жарка Зрењанина број 25.

III1  одељење  Миљане Мирић Солфеђо  – комисија

1. Радоњић Нада, корепетитор – члан

2. Мирић Миљана, наставник солфеђа – испитивач

3. Ристић Теодора, наставник клавира, члан

Годишњи испит  из солфеђа ће се одржати у понедељак 14.06.2021.године у 08,00 часова у учионици, улица Жарка Зрењанина број 25.

III1  одељење  Ружице Јовановић –   Класичан балет – комисија

1. Милинковић Ктарина, наставник класичног балета –  члан

2. Јовановић Ружица, наставник класичног балета, испитивач

3. Марковић Владислава, наставник класичног балета, члан

Годишњи испит  из класичног балета  ће се одржати у четвртак 17.06.2021.године у 09,00  часова у просторијама, улица Жарка Зрењанина број 25.

IV1  одељење  Светлане Бучевац –   Класичан балет – комисија

1. Пезељ Ивана, наставник класичног балета –  члан

2. Бучевац Светлана, наставник класичног балета, испитивач

3. Марковић Владислава, наставник класичног балета, члан

Годишњи испит  из класичног балета  ће се одржати у уторак 08.06.2021.године у 09,00  часова у просторијама, улица Димитрија Туцовића.

IV1  одељење  Светлане  Бучевац Историјско-балске игре  – комисија

1. Бучевац Светлана, наставник класичног балета – члан

2. Марковић Владислава , наставник класичног балета – испитивач

3. Николић Љубиша,  наставник класичног балета, члан

Годишњи испит  из историјско-балских игара ће се одржати у уторак 08.06.2021.године у 10,30  часова, просторијама, улица Димитрија Туцовића.