Основни подаци о органу јавне власти и информатору

Напомена


Балетска школа "Димитрије Парлић" је и основна и средња школа

Основни подаци


Назив

Балетска школа "Димитрије Парлић"


Адреса (улица и број)

Жарка Зрењанина 25


Поштански број

26000


Седиште

Панчево


Матични број (МБ)

08661545


Порески идентификациони број (ПИБ)

101049916


Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа

dimitrijeparlic@mts.rs


Интернет страница органа јавне власти

dimirtijeparlic.rs


Подаци о радном времену органа јавне власти

7 00-21 00

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи
Приступ особама са инвалидитетом је могућ само у приземљу Школе, уз пратњу.


Информатор


Датум израде и објављивања првог информатора

Информатор је у изради.

Лице одређено за унос података у информатор


Име и презиме

Винка Шкорић


Контакт телефон

0603742628


Адреса електронске поште

mimapedja@gmail.com


Радно место, положај

Секретар школе

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја


Име и презиме лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја односно, ако није одређено то лице, име и контакт руководиоца органа;

Милорад Вукобратовић


Контакт телефон

0628634694


Адреса електронске поште

dimitrijeparlic@mts.rs

Информатор први пут објављен

7. фебруар 2023. 10:26:54

Информатор ажуриран

7. фебруар 2023. 11:48:40