Средња школа

 

Упис

Кандидат се уписује у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

  1. успеха на пријемном испиту,
  2. успеха у предходном школовању

Испит за ниво основне балетске школе (диференцијални испити) за одсек класичан балет и одсек савремена игра се састоји из три дела: класичан балет, историјске игре и солфеђо.

За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна балетска варијација, сценичност и физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује: показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија, сценичност и физичке предиспозиције.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио пo 4 бода из сваког дела испита.

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ЗА УПИС У СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ПОЧИЊЕ КРАЈЕМ МАЈА МЕСЕЦА. Датум одређује Министарство просвете Србије.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ планира се за почетак јуна – одређује га Министарство просвете.

Comments are closed.